Datu aizsardzība un drošība

Jums ir tiesības portālā uz Jūsu sniegto datu aizsardzību.

Ja gadījumā Jūs sniedzāt nepareizus vai nepilnīgus datus, Jūs varat pieprasīt tos izdzēst vai labot.

Jūs varat jebkurā brīdī pieprasīt, ka portāls sniedz Jums informāciju par Jūsu datiem. Datus jautājiet:

info@pukupuskis24.lv

Personīgie dati

Veicot pasūtījumu portālā un sastādot rēķinu nepieciešami dati, tas ir, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un telefona numurs, kuru saglabā. Tiek saglabāta IP adrese un pasūtīšanas datums.


Portāls garantē, ka dati netiks sniegti vai pārdoti ārpus līguma trešajām personām.