Līguma vispārejie noteikumi

 

 

1. Portāls

Puķupušķis24, Flower Brothers OÜ marka, Vabaduse pst 179f, 10921 Tallin, Igaunija

(turpmāk tekstā „Portāls”) darbojas portālos puķu, stādu, ziedu sagatavju, kā arī dāvanu (turpmāk tekstā „Prece”) salīdzināšanai un piegādei. Visas pretenzijas un saistības, kas izriet no šī noslēgtā līguma un darījuma uzsākšanas, pastāv starp klientu un puķu tirgotāju. Izmantojot portālu, netiek noslēgts pirkšanas-pārdošanas līgums, kā arī nerodas piegādes attiecības.

 

Portāls piedāvā iespēju salīdzināt atsevišķus tirgotājus. Pirkšanas līgums starp lietotāju un tirgotāju tiek noslēgts, aizpildot pieteikumu onlainā. Nosūtīšana tirgotājam notiek caur portālu, turklāt tirgotājs ir pilnvarojis portālu saņemt pieteikumu. Tirgotājs paziņo par pirkšanas līguma noslēgšanu lietotājam arī caur portālu, kam ir tiesības tirgotāja paziņojumu nodot lietotājam. Portāls piedalās pirkuma līguma noslēgšanā starp lietotāju un tirgotāju. Portāls nav pirkuma līguma kāda no pusēm.

 

Portāls pieejams gan uzņēmējiem, gan patērētājiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Patērētājs ir jebkura fiziskā persona, kura noslēdz tiesisku darījumu, kas pārsvarā nav pieskaitāms nedz komercdarbībai, nedz patstāvīgai profesionālai darbībai. Uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, vai tiesiska sabiedrība, kura noslēdzot tiesisku darījumu, veic komerciālu vai patstāvīgu profesionālu darbību.

 

Portāls piedāvā lietotājam iespēju salīdzināt tirgotāju piedāvātās preces, kā arī tās iegādāties. Lai veiktu pasūtījumu, ir nepieciešams reģistrēties portālā. Reģistrācija ir bezmaksas. Lietotājs apņemas pasūtījuma realizēšanai nepieciešamos datus aizpildīt godprātīgi, pilnībā pareizi. Nepareizu datu sniegšanas gadījumā iestājas cilviltiesiskā atbildība un ir iespējama sodāmība. Lietotājs atbild par pareizu datu sniegšanu. Lietotājs ir atbildīgs, ka dati nekļūst zināmi trešajām personām. Spēkā ir vispārējie likumi. Pieejas datiem ir jābūt slepeniem. Ja tie kļūst zināmi nepiederošām personām, tad tie nekavējoši ir jāmaina.

 

 

2. Līguma slēgšana

Līgums tiek noslēgts, ja tirgotājs caur portālu kā kurjers pieņem piedāvājumu pirkšanas līguma noslēgšanai un piedāvājumu saņem lietotājs vai arī lietotājs var rēķināties, ka saņems piedāvājumu regulāri. Lietotājs uz viņa norādīto e-maila adresi saņem sava pasūtījuma apstiprinājumu teksta formā, kas nozīmē pirkuma līgumā piedāvājuma pieņemšanu pēc veikta pasūtījuma. Lietotājs saņem informāciju par paredzēto piegādes laiku, kurā pasūtītā prece tiek nogādāta uz adresi, kuru norādījis lietotājs.

 

 

3. Līguma priekšmets

Runa ir par svaigiem produktiem un ar rokām darinātiem pušķiem un sauso ziedu kompozīcijām. Var gadīties, ka piegādātais produkts nedaudz atšķiras no portālā sniegtā piedāvājuma. Tas ir izskaidrojams ar to, ka runa ir par svaigiem ziediem un tie ziedēšanas laikā izmaina savu izskatu. Tas ir dabīgi un nav trūkums.

 

 

4. Atsaukšanas tiesības

Lietotājam nav tiesības atsaukt pasūtījumu, jo runa ir par svaigu preci un tā ātri var sabojāties, vai ātri izbeidzas derīguma termiņš (§ 312 lit. g 2. Daļa Nr. 2 Civillikums). Ja kāda no pasūtījuma daļām neattiecas uz šo norādi, tad spēkā ir patērētāja tiesību likums § 13 Civillikums (BGB) ar atsaukšanas tiesībām. Tas nav spēkā, ja darījuma noslēgšana ir tiesisks darījums, kas attiecas uz komerciālu vai individuāli profesionālo lietotāja darbību.

 

 

5. Maksāšana

Maksāšana un drošība.

Veicot pasūtījumu caur portālu, Jums ir iespēja izvēlēties šādus variantus: Kredītkarte, PayPal un tūlītējs pārskaitījums. Ja Jūs izvēlaties kredītkarti, tad pārskaitījums notiek caur pazīstamu un drošu uzņēmumu un mēs garantējam, ka samaksa caur mūsu mājaslapu ir droša.

 

 

6. Garantija

Pirkšanas līgums ir starp lietotāju un tirgotāju. Portāls sniedz garantiju un zaudējuma atlīdzību, kas izriet no portāla izmantošanas un saskaņā ar likumu. Portāls neatbild par zaudējumiem, kas ir saistīti ar neparedzētiem apstākļiem, piemēram, portāla nepieejamība tīkla nepieejamības dēļ.

 

 

7. Datu aizsardzība

Portāls ievēro likumīgos noteikumus datu aizsardzībai. Klientu sniegtā informācija un dati netiek izpausti un bez lietotāja īpašas piekrišanas netiek izpausti trešajām personām. Dati tiek izmantoti tikai piegādes un pasūtījuma realizēšanai. Plašāku informāciju skatīt sadaļā datu aizsardzības noteikumi. To var izlasīt šeit

 

 

8. Nobeiguma noteikumi

Ja gadījumā nevar tikt izpildīts kāds no līguma punktiem, tad tas neattiecas uz visu līgumu kopumā.

Uz noteikumiem, kuri nav izpildāmi, spēkā ir likumīgie noteikumi.

 

 

Beigas